Mój pierwszy leasing

Pierwsza umowa na leasing

Pozytywne opinie w Internecie nieco zachęciły mnie do spróbowania takiego źródła finansowania. Jednak nie byłem do końca przekonany, ponieważ mogły to być jedynie chwyty reklamowe, które mają na celu zachęcić nowych klientów. Postanowiłem pogłębić swoją wiedzę, zanim podejmę ostateczną decyzję. Przestudiowałem informacje w sieci, które były rzetelne i nie biło od nich wiadomością „leasing to najlepsze, co ci się w życiu przytrafiło”. Ta wiedza jeszcze bardziej skłoniła mnie do podpisania umowy leasingowej. Udałem się więc do siedziby firmy, która oferowała finansowanie. Ponad pół godziny zajęła mi rozmowa z konsultantem. Wszystko dlatego, że wszystkiego chciałem być pewien, aby nie zostać w późniejszym czasie zaskoczony czymś, co kompletnie zepsułoby pozytywną opinię o leasingu. Nic takiego jednak się nie stało. Nie pozostało mi nic innego, jak zebrać dokumenty, które były niezbędne do ubiegania się o finansowanie i ponownej wizyty w siedzibie firmy leasingowej.

Podpisywanie umowy leasingowej i uwagi

Po przekazaniu dokumentów, musiały one zostać poddane odpowiedniej analizie, która pozwoliła ocenić firmie leasingowej, czy udzielić mi finansowania, czy nie. Pod uwagę brane są różne czynniki. Nie ma się, co oszukiwać. Firma leasingowa nie zdecyduje się na finansowanie, jeśli nie będzie się jej to opłacało. Nie podejmie pozytywnej decyzji także w przypadku, gdy klient, czyli leasingobiorca może okazać się niewypłacalny i niezdolny do spełnienia warunków umowy na leasing. W takim przypadku można się ratować znalezieniem poręczyciela, który zobowiąże się w umowie na wypełnienie warunkówleasing umowy, jeśli klient nie będzie w stanie. Ja, w każdym razie, spełniłem wszystkie wymogi i firma leasingowa zgodziła się na finansowanie. Nie pozostało mi nic innego, jak podpisać umowę i czekać na leasingowany przedmiot. Jednak nim to zrobiłem, dokładnie przestudiowałem Ogólne Warunki Umowy Leaisngu, które są częścią umowy na leasing. Zawarte z nich są wszystkie postanowienia umowy. Opisują one postępowanie w różnych sytuacjach losowych, a także potencjalne koszty dodatkowe w różnych przypadkach, np. spóźniania się z odbiorem środka trwałego.

Dlaczego ludzie decydują się na leasing

Popularność usług leasingowych

Skąd bierze się tak duża popularność leasingu? Przede wszystkim z dobrej opinii ludzi, którzy się już na niego zdecydowali. Dużą rolę odgrywa także umiejętność sprzedaży tej usługi przez specjalistów. W końcu to oni tak przedstawiają leasing, aby klient zdecydował się na podpisanie umowy. To nic złego, po prostu tak działa rynek. Po co więc podpisują umowy leasingowe? Po to, aby móc nabyć nowe urządzenia i maszyny do swojej firmy. Wiele firm chce się rozwijać, bądź jest zmuszona do zakupu nowych maszyn po awarii starych, lecz nie ma na to środków finansowych. Leasing jest niczym innym jak ofertą ich finansowania. Po podpisaniu umowy, firma leasingowa nabywa środek trwały, którego potrzebuje klient i udostępnia mu go na czas zawarty w umowie. On zobowiązuje się natomiast do uiszczania okresowych spłat ratalnych. Nie jest on jednak właścicielem użytkowanego środka trwałego. To też czynnik, który z początku odrzuca wiele osób. Jednak to nic złego, po zakończonej umowie firma ma bowiem możliwość wykupu środka trwałego za bardzo małe pieniądze lub zrezygnowania z niego.

Jakie są największe korzyści

Niewątpliwie największą korzyścią jest to, że firma pozyskuje niezbędny sprzęt. Pozwala jej to na dalsze funkcjonowanie i zarabianie. Leasing wiąże się także z korzyściami podatkowymi. VAT można odliczyć, a raty i wpłatę inicjalną wpisuje się w koszty uzyskania przychodu. To sprawia, że leasnig się po prostu opłaca. Często firma staje przed wyborem – albo kupujemy używaną, kilkuletnią maszynę, bo nie stać nas na nową, albo podpisujemy umowę na leasing. Decydując się na podpisanie umowy mają leasingmożliwość wyposażenia firmy w najwyższej jakości, najnowszy sprzęt, który na pewno przyniesie im większe korzyści niż maszyny kilkuletnie, które mogą bardzo szybko ulec zniszczeniu. Dodatkowo decydując się na leasingowanie sprzętu mamy pewność, że w przypadku jakichkolwiek awarii specjaliści naprawią sprzęt, bardzo często koszty naprawy ponosi firma leasingowa, a nie firma, która wykorzystuje sprzęt. Warto więc rozważyć dla swojej firmy podpisanie umowy leasingowej.

Leasing samochodów – który bardziej korzystny

Informacje dla osób nieznających leasingu

Największa różnica, która często decyduje o tym, który rodzaj leasingu zostanie wybrany, jest taka, że leasing samochodów operacyjny zapewnia klientowi większe korzyści podatkowe. Dla osób, które niezbyt orientują się w tematach leasingowych wyjaśniam, leasing jest zawierany za pomocą umowy. W ramach tej umowy klient staje się leasingobiorcą, a firma leasingowa – leasingodawcą. Leasingodawca finansuje określony środek trwały dla leasingobiorcy. W ramach umowy, zobowiązuje się on do opłacania okresowo rat leasingowych na rzecz firmy leasingowej. Istotne jest to, że na czas trwania umowy to firma leasingowa pozostaje właścicielem leasingowanego przedmiotu, a nie klient. Dodatkowo, zobowiązuje się on do przestrzegania zasad zawartych w umowie. W przeciwnym razie, leasingowany przedmiot może zostać mu odebrany.

Leasing samochodów

Jeśli klient decyduje się na leasing samochodów operacyjny, to umowa musi zostać podpisana na czas zawierający się pomiędzy okresem dwóch, a sześciu lat. Oczywiście, im dłuższy okres trwania umowy, tym mniejsze będą raty miesięczne. W leasingu finansowym nie ma leasing samochodówograniczenia czasowego. Pozostaje tylko jedna kwestia, jeśli planujesz podpisać umowę leasingu finansowego na czas krótszy niż rok, to się po prostu nie opłaca. Lepiej pozbierać pieniądze i zakupić samochód samodzielnie. Oczywiście nie można wtedy liczyć na różne korzyści podatkowe, które wiążą się z leasingowaniem samochodów.

Dla kogo skierowana jest taka oferta

Leasing samochodów skierowany jest do właścicieli firm, którzy chcąc poszerzyć swoją działalność, potrzebują środka transportu pozwalającego na dotarcie do nowych klientów. To jednak nie wszystko. Niektóre firmy leasingowe mają w swojej ofercie dość nową formę leasingu. Mowa tu o leasingu konsumenckim. Jest on bardzo podobny do leasingu operacyjnego, z tą różnicą, że leasing konsumencki nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Może więc go wziąć zwykły Kowalski. Oczywiście musi on spełnić określone wymogi. Mimo tego jest to nowa alternatywa dla kredytu przeznaczona dla osób, które nie prowadzą własnej firmy. Doskonale widać jak firmy leasingowe dostosowują się do rynku i walczą o każdego klienta.

Dla kogo leasing operacyjny i finansowy

Leasing finansowy

Z leasingu finansowego skorzystają w głównej mierze firmy, którym zależy na przyspieszonej amortyzacji leasingowanego środka trwałego. W tym rodzaju leasingu, to klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Co więcej, może to robić na dowolne sposoby. Istnieje tylko jeden warunek, minimum dwadzieścia procent wartości przedmiotu leasingowanego rocznie. Jednorazowa amortyzacja oznacza, że klient w jednej wpłacie amortyzuje cały środek trwały. Wiąże się ona z dodatkowymi korzyściami. Pozwala to na dość duże obniżenie podatku leasing operacyjnydochodowego w danym roku. Jest to jednak rodzaj pomocy de minimis, niezbędne jest zatem uzyskanie zaświadczenia o tym, że korzysta się z takiej formy pomocy. Leasing operacyjny przegrywa z finansowym również przy finansowaniu towarów opodatkowanych VAT-em 8%. Niezależnie od rodzaju towaru, w leasingu operacyjnym VAT zawsze wynosi 23%. Wszystko dlatego, że w rozliczeniach leasing operacyjny traktuje się jako usługę. Z bardzo podobnych przyczyn, finansowy leasing będzie także bardziej opłacalny, gdy planuje się nabycie samochodu na fakturę VAT marża. Ostatnią z zalet jest to, że umowa może być podpisana na dowolny okres czasu.

Leasing operacyjny – dla kogo

Blisko dziewięćdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych to umowy na leasing operacyjny. Jest to świetna oferta dla małych i średnich firm, która pozwala na nabycie nowego sprzętu dla firmy. Dlaczego dla małych i średnich firm? Ponieważ niesie ze sobą bardzo korzystne warunki finansowo-podatkowe. Całą ratę, czyli część kapitałową i odsetkową można wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Opłata wstępna także w całości jest kosztem prowadzenia działalności. Jedną z największych zalet, która przesądza o popularności leasingu operacyjnego jest to, że podatek VAT płaci się okresowo, wraz z ratami leasingowymi. Jest to o tyle korzystne, że nie obciąża konta firmowego. Jeśli założymy, że leasing operacyjny podpisaliśmy na maszynę o kwocie 100 tysięcy złotych, to taki jednorazowy podatek wyniósłby 23 tysiące złotych. A dzięki płatności okresowej, kwota ta rozłożona jest na dany okres czasu, minimum dwa lata, maksymalnie sześć.

Energooszczędne maszyny – PolSEFF leasing

Czym jest polseff

Jest to Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. PolSEFF leasing posiadają w swojej ofercie tylko niektóre, specjalnie wybrane firmy leasingowe. Oferta ta skierowana jest głównie do firm małych i średnich, które chcą wyposażyć się w sprzęt, który ogranicza zużycie energii. Oczywiście, takiego leasingu nie można wziąć od ręki. Niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Poza tymi, które są standardowe przy braniu jakiegokolwiek leasingu, istnieją dodatkowe wymogi. Najważniejszym z nich jest to, że nowe maszyny w porównaniu z tymi, które są obecnie stosowane muszą być przynajmniej o dwadzieścia procent bardziej energooszczędne. Finansowanie nowych maszyn nie może przekroczyć 250 tysięcy euro. Mimo wszystko, jest to zawrotna kwota około miliona złotych, które można przeznaczyć na nowe maszyny. Dodatkowo, leasing może obejmować zakup sprzętu i koszty jego instalacji. Jeśli zakupione urządzenie znajduje się na Liście Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń to klient dodatkowo może liczyć na dziesięć procent premii. Cena wraz z premią nie może jednak przekroczyć wymienionej wcześniej górnej granicy, czyli dwustu pięćdziesięciu tysięcy euro.

Przedsięwzięcia, które zwiększają oszczędność energii o ponad 20 procent

Mowa tu o inwestycjach, które przekraczają standardowe zakupy energooszczędnych maszyn. PolSEFF leasing może także finansować inwestycje, takie jak:
• Wymiana kotłów wraz z poprawą ich stanu technicznego
• Poprawa stanu technicznego urządzeń do dystrybucji pary wodnej, sprężonego powietrza lub energii elektrycznejpolseff leasing
• Odzyskiwanie pary wodnej i ciepła z procesów wytwórczych
• Poprawa funkcjonalności całego przedsiębiorstwa
Jeśli inwestycja zakończy się sukcesem, to klient może liczyć na dodatkowe dotacje. Jest to między innymi, 10 procent zwrotu kosztów leasingu. Jeśli inwestycja polegała na kogeneracji i trigeneracji, to klient może liczyć nawet na piętnaście procent zwrotu kosztów. Osoby, które korzystają z programu PolSEFF leasing mogą liczyć na darmowe i stałe konsultacje ze specjalistami. Dzięki temu, w razie pojawienia się jakiegokolwiek problemu, zostanie on szybko rozwiązany, a firma korzystająca z maszyn nic nie straci. Biorąc PolSEFF leasing można także liczyć na pomoc inżynierów i ekspertów którzy doradzą, która inwestycja będzie najlepsza.

Firmy leasingowe – informacje

Działanie leasingu

Firmy leasingowe zajmują się finansowaniem środków trwałych dla leasingobiorców w ramach umów leasingowych. Zwykle scenariusz jest następujący. Klient chce rozwijać swoją firmę, potrzebuje nowych maszyn, urządzeń, ale nie stać go na samodzielny ich zakup. Udaje się więc do firmy leasingowej. Tam przydzielany jest konsultant. Przekazuje informacje na temat leasingu, a po ustaleniu tego, co klient chce leasingować składa wstępną ofertę. Jeśli niedoszły leasingobiorca jest zainteresowany, konsultant informuje go o dokumentach, które musi dostarczyć przed zawarciem umowy. Zwykle są to zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u potwierdzające, że firma klienta nie zalega z opłatami składkowymi. Oprócz tego konieczne są dane o firmie, takie jak NIP i REGON. Klient musi także dostarczyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Właściciel musi okazać dokumenty potwierdzające jego tożsamość. Dodatkowo, niezbędna będzie bankowa karta wzorów podpisów. Musi także dostarczyć firmie leasingowej zeznanie PIT za ubiegły rok, a także deklarację podatku dochodowego za ubiegły miesiąc i poprzedni rok. Firmy leasingowe wymagają także, aby klient dostarczył opinię banku, w którym firma posiada rachunek podstawowy.

Podpisywanie umowy

Firma leasingowa analizuje wszystkie otrzymane dokumenty. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, umowa leasingowa może zostać zawarta. Jeśli nie wszystkie wymogi zostaną spełnione, to firmy leasingowe albo nie zgadzają się na podpisanie umowy, albo wymagają firmy leasingowepodpisu poręczyciela. Jest to osoba, która decyduje się przejąć obowiązki leasingobiorcy, jeśli ten nie jest w stanie ich dopełnić. Naturalnie, przed podpisaniem umowy firma leasingowa musi określić czy sfinansuje środki trwałe, których potrzebuje klient. Musi także określić warunki leasingowania. Ustala się i umieszcza w umowie wartość wkładu własnego, wysokość rat, wielkość wykupu, a także czas trwania umowy. Wkład własny jest to procent od ceny środków trwałych, który leasingobiorca decyduje się zapłacić. Zwykle jest to od zera do dziesięciu procent. Wykup istnieje tylko w leasingu operacyjnym. Firmy leasingowe ustalają kwotę wykupu środków trwałych po zakończeniu umowy o leasing. Zwykle są to bardzo niskie kwoty, maksymalnie do pięciu procent ceny środków trwałych.

Wykup w umowie na leasing

Gdzie występuje wykup

Wykup środka trwałego jest możliwy tylko, gdy umowa podpisana została na leasing operacyjny. W leasingu finansowym nie istnieje wykup. Po zakończonej umowie leasingowej, środek trwały bez żadnych dodatkowych opłat staje się własnością leasingobiorcy. Wszystko dlatego, że w tym rodzaju leasingu, to klient amortyzuje dany przedmiot. Wykup jest po prostu tą częścią wartości przedmiotu leasingowanego, która nie została zamortyzowana. Należy jednak pamiętać, że umowa leasingu musi obejmować przynajmniej czterdzieści procent czasu amortyzacji przedmiotu. Każdego roku musi być amortyzowane minimum dwadzieścia procent środka trwałego. Dlatego minimalna umowa na leasing operacyjny trwa dwa lata. Cena wykupu po dwuletniej umowie leasingowej nie będzie więc niska i niekoniecznie będzie się opłacać. Dlatego po upływie minimalnego czasu umowy klient nie będzie w stanie wykupić, przykładowo, leasingowanego samochodu za kwotę równą od jednego do dziesięciu procent jego początkowej ceny.

Amortyzacja przyspieszona – leasing operacyjny

Firmy leasingowe stosują, tak zwaną, amortyzację przyspieszoną. Dlatego po, około trzy letniej umowie, kwota wykupu będzie bardzo niska. Po trzech latach środek trwały będzie zamortyzowany. Istnieje także możliwość zwiększenia kwoty wykupu przez samego klienta. Może on zażyczyć sobie tego przy przedłużaniu umowy na leasing operacyjny. W ten sposób obniżają się kwoty rat miesięcznych. Oczywiście istniejąleasing pewne ograniczenia. Nie ma możliwości podniesienia kwoty wykupu do cen nierealnych. Większość firm leasingowych posiada tabele utraty wartości środków trwałych. Zawierają one szacowane wartości określonych przedmiotów po upływie danej ilości lat. Kwota w nich zawarta jest zwykle maksymalną, do której można podnieść wykup. Jeśli w trackie przedłużania umowy o leasing podniesiemy kwotę wykupu, to jesteśmy zobowiązani ją zapłacić po zakończeniu leasingu. Jeśli jej nie będziemy podnosić, to nie będziemy zobowiązani do wykupowania środka trwałego. Większość firm leasingowych posiada ofertę, w ramach której co miesiąc, oprócz rat leasingowych, wpłaca się kaucję na wykup. Są to kwoty małe, gdyż w takim wypadku cena wykupu jest dzielona na ilość miesięcy, na które podpisana jest umowa na leasing operacyjny. Na koniec, klient musi zapłacić tylko VAT od wykupu, bez dodatkowych opłat leasingodawcy.

Leasing także dla osób bez działalności gospodarczej

Nowa oferta leasingowa

W ostatnim czasie coraz więcej firm leasingowych rozszerza swoją ofertę o leasing konsumencki. Czym on jest? Odpowiednik leasingu operacyjnego, tylko że dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wszedł on do ofert firm leasingowych w roku 2011, kiedy to prezydent podpisał odpowiednią ustawę. Dzięki temu można brać na samochody leasing bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak to nie wszystko. Ta forma leasingu wspiera finansowanie także sprzętu RTV i AGD, komputerowego itd. Ta forma finansowania nie jest popularna w Polsce, ponieważ firmy leasingowe słabo ją promują. Dlatego, w razie zainteresowania, warto zapytać w oddziałach placówek leasingowych.

Nowe auta

Leasing konsumencki, podobnie jak te tradycyjne odmiany leasingu napędza sprzedaż nowych samochodów. Ponad trzy razy więcej nowych pojazdów zostaje nabytych przez firmy leasingowe, niż przez osoby prywatne. Dzięki temu napędzany jest rynek motoryzacyjny w Polsce. leasingNależy pamiętać, że leasingując auto jest się zobowiązanym do wykonywania okresowych badań i innych kontroli w autoryzowanych salonach. Dla osób bez działalności gospodarczej może to być odrobinę problematyczne, gdyż koszty przeglądów w takich placówkach są o wiele wyższe. Jeśli bierzemy na samochody leasing należy także pamiętać, że wymagane jest kompletne ubezpieczenie. Dlatego konieczna będzie opłata ni tylko OC, lecz także AC i innych dodatkowych. Na szczęście firmy leasingowe oferują duże zniżki i atrakcyjne warunki ubezpieczeniowe.

Minimum wymagań

Jeśli chcemy wziąć na samochody leasing konsumencki to bardzo często wystarczą jedynie dokumenty tożsamości. Muszą być dwa. Często firmy leasingowe wymagają także udowodnienia zdolności do dokonywania opłat rat leasingowych i zaświadczenia o tym, że klient nie ma obecnie żadnych innych zobowiązań finansowych, takich jak kredyt. W przypadku nabywania auta w leasing na firmę, konieczne są dane firmy i zaświadczenia zarówno z Urzędu Skarbowego, jak i z ZUS-u o niezaleganiu z opłatami. W obu przypadkach konieczne może być znalezienie pośrednika, który będzie swoistym zabezpieczeniem dla firmy leasingowej, w razie niezdolności do spełniania warunków umowy przez leasingobiorcę.

Najważniejsze pojęcia – leasing

Odpowiednie przygotowanie

Jeśli planujemy podpisanie umowy leasingowej, to warto odpowiednio zaznajomić się z tematem i poznać podstawowe i najważniejsze pojęcia stosowane w leasingu. Gdy decydujemy się na podpisanie umowy leasingu to stajemy się leasingobiorcą lub inaczej, korzystającym. Firma leasingowa staje się leasingodawcą, czyli finansującym. Zbywca to osoba zawarta w umowie, od której firma leasingowa nabywa środek trwały. Może to być więc autoryzowany salon samochodowy lub firma produkująca jakiś sprzęt specjalistyczny. Firma, która oferuje leasing może wymagać od korzystającego wyznaczenia osoby, która zobowiąże się do przejęcia zobowiązania od leasingobiorcy, jeśli ten nie będzie w stanie wypełnić ustaleń umowy. Osoba taka nazywana jest poręczycielem.

Rodzaje leasingu

Umowę leasingu można podpisać na różne rodzaje leasingu. Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodu, a podatek VAT płaci oddzielnie od każdej raty. Leasing finansowy cechuje to, że to korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych i może je wpisać w koszty uzyskania przychodu. Do kosztów może zaliczyć także część odsetkową raty leasingleasingowej. Istnieje również dość unikalny rodzaj leasingu – zwrotny. Wykorzystywany jest on głównie przy nieruchomościach. Polega to na tym, że firma sprzedaje swoje nieruchomości firmie leasingowej, aby następnie podpisać z nią umowę leasingu na te same ziemie. Firmy robią to po to, aby odblokować dodatkowe nakłady pieniężne, a także wtedy, gdy mają problemy finansowe.

Umowa leasingowa

W umowie leasingowej znajdują się zobowiązania, które musi spełnić leasingobiorca, a także ograniczenia. Przykładowym ograniczeniem jest to, że bez zgody leasingodawcy, korzystający nie może wprowadzać żadnych zmian i modyfikacji w leasingowanym przedmiocie. Dodatkowo znajduje się cena środka trwałego, czas trwania umowy i kwota wykupu. Leasing operacyjny pozwala na wykupienie pojazdu po zakończeniu umowy, zwykle zawiera się ona w kwocie od jednego do pięciu procent ceny początkowej pojazdu. W umowie znajduje się także terminowość spłacania rat oraz ich rodzaj. Raty mogą mieć stałą lub zmienną stopę. Stała stopa, czyli raty cały czas o takiej samej kwocie. Zmienna – raty zależne od średniej stawki referencyjnej z ubiegłego miesiąca.

Leasing aut ciężarowych i dostawczych

Pojazdy ciężarowe

Firmy leasingowe nie zajmują się jedynie leasingowaniem pojazdów osobowych. Wiele firm korzysta z leasingu pojazdów ciężarowych. Ta forma leasingu dominuje wśród firm transportowych. Jest doskonała zarówno dla firm chcących się rozwijać, oraz tych nowszych. Leasing aut ciężarowych zapewnia bardzo korzystne formy finansowania i dopasowanie do każdego klienta. Oferty z opłatą wstępną od zera procent i możliwość finansowania w różnych walutach. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wiele firm transportowych współpracuje z firmami zagranicznymi i transportuje towary poza granice Polski. Na auta ciężarowe można wybrać ofertę leasingu operacyjnego i finansowego. Każdy ma swoje zalety, dlatego warto zapytać konsultanta i samemu przeanalizować, który rodzaj leasingu będzie bardziej odpowiedni dla firmy. Umowa na leasing aut trwa, podobnie jak ta na auta osobowe, od dwudziestu czterech do sześćdziesięciu miesięcy. Wiele firm leasingowych poza leasingowaniem nowych pojazdów ciężarowych oferuje także leasing pojazdów używanych. Dodatkowo z umową leasingu wiąże się ubezpieczenie auta, które jest bardzo atrakcyjne.

Pojazdy dostawcze – leasing aut

Poza samochodami ciężarowymi do transportowania dużej ilości towaru na bardzo duże dystanse, firmy leasingowe oferują także auta leasing autdostawcze. Jest to doskonała oferta dla kurierów. Mogą oni otrzymać najwyższej jakości auto dostawcze wyposażone w najlepszy sprzęt za niewielkie pieniądze. Dzięki temu nie muszą eksploatować swojego auta, aby dostarczyć przesyłki do klientów. Najbardziej korzystny będzie leasing aut operacyjny. Większość kurierów prowadzi własne działalności gospodarcze, więc oprócz standardowych kosztów paliwa, napraw itd. Będą oni mogli także wliczyć w koszty prowadzenia działalności opłaty ratalne. Jeśli auto jest używane tylko do działań firmowych to dodatkowo można odliczyć nawet sto procent podatku VAT. Firmy leasingowe posiadają w swojej ofercie także możliwość sezonowej spłaty rat. Dlatego, jeśli działalność kurierska lub inna transportowa jest sezonowa, to można tak dostosować opłaty, aby uiszczać je jedynie wtedy, kiedy firma działa i przynosi dochody. Należy jednak pamiętać, że leasing aut jest wieloletnim zobowiązaniem, dlatego trzeba dokładnie rozważyć, czy jesteśmy gotowi na podjęcie tak długotrwałego zobowiązania.