Leasing samochodów używanych i nowych

Największe zalety

Jeśli decydujemy się na leasing samochodu używanego to także jesteśmy zmuszeni do uiszczenia wpłaty inicjalnej i regularnego płacenia rat leasingowych. Warto dodać, że wybierając leasing samochodów w opcji operacyjnej, wymienione wpłaty można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Leasing operacyjny jest tak atrakcyjny dla leasingobiorców, ponieważ nie ma problemów z podatkiem VAT. W przeciwieństwie do leasingu finansowego, klient opłatę podatkową uiszcza od każdej raty. Dzięki temu nie naraża siebie i firmy na duże koszty. Bardzo dużą zaletą jest to, że jeśli obowiązuje nas umowa leasingu to nie wpływa ona w żaden sposób na inne formy finansowania, takie jak na przykład kredyt.

Nowe auto w zasięgu ręki

Wielu kierowców uwielbia nowinki techniczne i urozmaicenia w samochodzie. Leasing samochodów pozwala na pozyskanie nowego auta zleasing samochodów najwyższej półki. Dzięki czemu klient otrzyma auto bogato wyposażone bez konieczności wydawania jednorazowo dużej ilości pieniędzy. Dodatkowo, w przeciwieństwie do kredytu, biorąc leasing na nowy samochód liczba formalności jest ograniczona do minimum. Kolejną, wielką zaletą jest czas. Bardzo często w przeciągu tygodnia można przejść przez cały proces i pozyskać auto. Dzięki tak dużej szybkości, bardzo szybko firma może przejść do kolejnych etapów działania, jak np. kontaktu z klientem. Co w efekcie przełoży się na dodatkowe przychody.

Leasing samochodów używanych

Pojazdy używane na które podpisujemy umowę leasingu muszą pochodzić ze sprawdzonego źródła. Dlatego bardzo rzadko firmy leasingowe pozwalają na nabycie auta od osoby prywatnej lub z komisów. Najczęściej pojazd musi pochodzić od autoryzowanego dealera samochodowego. Dodatkowo, okres leasingu aut używanych jest ograniczony. Firmy leasingowe kierują się następującą procedurą. Maksymalny okres, na jaki można wziąć leasing samochodów używanych nie może przekroczyć po zsumowaniu wieku auta i proponowanego czasu leasingowania, ośmiu lat. Dodatkowo, jedynie nieliczne firmy leasingowe wyrażają zgodę na leasingowanie pojazdów, które mają więcej niż trzy lata. Decydując się na auto używane, należy wziąć także pod uwagę fakt, że wysokość opłaty wstępnej może przekroczyć nawet dziesięć procent wartości pojazdu.

Wcześniejsze zakończenie leasingu

Możliwość pierwsza

Pierwszą możliwością, z której można skorzystać w przypadku problemów z wypełnianiem warunków zawartych w umowie leasingu i opłatach ratalnych jest skorzystanie z cesji. Aby to zrobić należy się upewnić, że umowa leasingu zawiera taką możliwość. Cesja polega na tym, że przenosimy prawa i obowiązki związane z leasingowanym środkiem trwałym na inny podmiot. Nie musi to być nikt powiązany z

obecnym leasingobiorcą. Można takiej osoby poszukać z zewnątrz. Wszystkie formalności musi dopełnić leasingobiorca. Jeśli znajdzie się chętny na przekazanie leasingu to klient może ustalić z leasingobiorcą kwotę odstępnego. Kwota ta powinna wynagrodzić w jakimś stopniu

koszty poniesione przez leasingobiorcę.

Umowa leasingu – możliwość druga

Jeśli klient posiada umowę leasingu operacyjnego na dany środek trwały to po dwudziestu czterech miesiącach może wnioskować o wykup.

umowa leasingu

Nie będzie to jednak mała kwota. Umowa leasingu zawiera cenę pojazdu. Od tej ceny należy odjąć dotychczas wpłacone raty. Kwota, która

została może być także pomniejszona o różne opłaty dodatkowe. Do otrzymanej ceny należy także doliczyć kwotę wykupu. Jak widać, koszt będzie całkiem spory. Jednak po wpłaceniu pieniędzy, pojazd staje się własnością klienta i umowa może zostać zakończona. W przypadku

leasingu finansowego jest podobnie. Umowę można zakończyć już po okresie sześciu miesięcy. Dodatkowo można wziąć pożyczkę, która zostanie przeznaczona na spłatę pozostałych rat.

Możliwość trzecia

Umowę leasingu można przedwcześnie zakończyć także rozliczając się z leasingodawcą przed czasem. Polega to na tym, że klient pokrywa

koszt pozostałych rat, opłat i wysokość wykupu, którą zawiera umowa leasingu. Następnie dochodzi do rozliczenia. Leasingodawca sprzedaje pojazd, leasingobiorca dopłaca różnicę. Na przykład, chcemy

zakończyć umowę na Forda Focusa. Zliczając raty, do zapłaty pozostało trzydzieści tysięcy. Firma leasingowa sprzedała pojazd za dwadzieścia pięć tysięcy. Musimy więc dopłacić pięć tysięcy. Gdyby firma sprzedała pojazd za kwotę większą niż zsumowane raty do opłacenia, to różnica jest zwracana klientowi. Warto zaznaczyć, że większość firm leasingowych niechętnie godzi się na przedwczesne zakańczanie umów.

Jak rozliczać leasing finansowy

Charakterystyka tej formy leasingowania

Zawierany jest zwykle na ponad dwanaście miesięcy, chociaż istnieje możliwość zawarcia go nawet na jeden miesiąc. Nikt jednak tego nie robi, gdyż jest to kompletnie nieopłacalne. W leasingu finansowym to klient umieszcza leasingowany przedmiot w ewidencji środków trwałych swojej firmy. Co za tym idzie, to on musi go amortyzować. Leasing finansowy charakteryzuje to, że z pierwszą ratą należy opłacić cały podatek VAT. Istotne jest także to, że w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, po zakończeniu umowy leasingowany przedmiot staje się od razu własnością leasingobiorcy.

Finansowanie samochodu

Pierwszym, co należy zrobić, to wybrać odpowiedni pojazd i ustalić jego wartość początkową. Po podpisaniu umowy należy wpisać go do ewidencji i poddawać amortyzacji. Dodatkowo, należy pamiętać o opłacaniu comiesięcznych rat. W koszty uzyskania przychodu, jeśli chodzi o leasing finansowy, można wpisać odsetkową część rat i odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo, podpisując umowę leasingu klient będzie musiał zapłacić opłatę wstępną, która wynosi od jednego do pięciu procent.

Amortyzowanie auta – leasing finansowy

Bardzo ważne jest, aby auto amortyzować metodą liniową lub jej pochodnymi. Leasing finansowy nie daje możliwości jednorazowej leasing finansowyamortyzacji. Wymagane jest, aby rocznie amortyzować dwadzieścia procent wartości auta. Więc po pięciu latach będzie ono kompletnie zamortyzowane. Amortyzację można przeprowadzać każdego miesiąca, kwartalnie lub raz do roku. Ważne jest jednak, aby spełniać próg dwudziestu procent. Zalecana jest jednak amortyzacja każdego miesiąca. Dzięki temu, kwota roczna jest rozłożona na dwanaście niewielkich wpłat i nie obciąża konta leasingobiorcy.

Co to jest wartość początkowa

Za wartość tę należy uznawać sumę wartości pojazdu i kosztów związanych z środkiem trwałym od zakupu do dnia wydania go klientowi do użytku. W koszty te wlicza się koszty transportu pojazdu do określonego miejsca, jego załadunku i wyładunku. Biorąc na auto leasing finansowy należy się liczyć także z tym, że ubezpieczenie pojazdu będzie takim kosztem. Dodatkowo do kosztów zalicza się montaż, instalację i testowanie systemów komputerowych w samochodzie, a także opłat prawnych, bez których nie można prowadzić auta.