Leasing finansowy i małe firmy

Leasing w małych firmach

Pisząc o małych firmach, mam na myśli przedsiębiorstwa, które składają się z jednej, a maksymalnie pięciu osób. W tym przypadku zdecydowanym liderem jeśli mowa o leasingu jest leasing operacyjny. Korzysta z niego bardzo wielu małych przedsiębiorców, głównie biorąc w leasing samochody. Nie ma w tym nic dziwnego, właściciele takich firm bardzo często jeżdżą do swoich klientów na spotkania. To dobrze świadczy o firmie, informuje, że zależy im na kliencie, a klienci to lubią. Leasing finansowy jest wykorzystywany w mniejszej ilości przypadków. Nie oznacza to automatycznie, że będzie on mniej korzystny. Każdy właściciel firmy musi przeanalizować w zakresie swojego przedsiębiorstwa, która forma leasingu będzie dla niego bardziej optymalna.

Charakterystyka

Najważniejsze jest to, co zalicza się do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W leasingu operacyjnym jest to cała rata leasingowa i opłata wstępna, którą uiszczamy po podpisaniu umowy. Jeśli chodzi o leasing finansowy to są to odpisy amortyzacyjne i odsetkowa część raty leasingowej. Trzeba wiedzieć, że rata leasingowa składa się na część kapitałową (tę dużo większą) i odsetkową (mniejszą). Co więcej w leasingu operacyjnym zgodnie z umową musimy zamortyzować w trakcie jej trwania minimum czterdzieści procent środka trwałego. Jeśli chodzi o leasing finansowy to będzie to sto procent. Wszystko dlatego, że w tym drugim sami amortyzujemy środek trwały. Dzięki leasing finansowytemu po zakończonej umowie będziemy jedynymi właścicielami. W leasingu operacyjnym chcąc zostać właścicielem przedmiotu po zakończonym leasingu musimy wpłacić opłatę wykupu, która w zależności od ustaleń w umowie będzie mniejsza lub większa. Im więcej środka trwałego zamortyzujemy w umowie i im więcej wpłacimy w opłacie wstępnej tym mniejsza będzie kwota wykupu. Istotne różnice są także w płatności podatku VAT. W leasingu operacyjnym jest on podzielony i płaci się go od każdej raty. Leasing operacyjny nakłada na klienta zobowiązanie zapłaty całego podatku VAT wraz z pierwszą ratą leasingową. Kwoty te mogą być całkiem wysokie, dlatego tutaj korzystniej wypada operacyjny, jednak decyzję ostateczną należy podjąć samodzielnie.

Leasing na każde finansowanie firmy

Ogólnie o leasingu

Warto już na samym początku wspomnieć o tym, że leasing można brać niemal na wszystko. Firmy leasingowe oferują finansowanie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, transportowych, specjalistycznych. Wiele firm oferuje nawet finansowanie pociągów i innych środków transportu. Bardzo popularny jest także leasingowanie sprzętu budowlanego, medycznego, dentystycznego, biurowego i innego rodzaju maszyn i urządzeń. Leasingować można także nieruchomości na różnych zasadach. Co więcej, można także wziąć leasing zwrotny dzięki któremu sprzedajemy nieruchomość firmie leasingowej, a następnie ją leasingujemy. Po zakończonej pomyślnie umowie nieruchomość ta wraca do firmy. W ostatnim czasie wprowadzono także możliwość leasingowania środków trwałych przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczych. Oczywiście mowa tutaj o leasingu konsumenckim, który w swojej charakterystyce przypomina leasing operacyjny i odrobinę kredyt.

Rodzaje leasingu

Poza wspomnianym wyżej konsumenckim, który jest stosunkowo nowy i, póki co, nie jest promowany przez polskie firmy leasingowe, trzeba również powiedzieć kilka słów o najpopularniejszym wśród małych przedsiębiorców leasingu operacyjnym i, nieco mniej leasingpopularnym, leasingu finansowym. Pierwszy z nich charakteryzuje się tym, że do leasingowany przedmiot przez cały okres czasu pozostaje w majątku firmy leasingowej, a klient go jedynie użytkuje. Dokonuje on w zamian okresowych spłat ratalnych, które wpisuje do kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego musi on wpłacić opłatę wstępną i w ciągu trwania umowy musi zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego. Oczywiście, jeśli tylko tyle zamortyzuje, a będzie chciał wykupić później leasingowany przedmiot na stałe to zapłaci bardzo dużą opłatę wykupu. Im więcej spłaci w trakcie leasingu tym kwota wykupu będzie niższa. Oczywiście wysokości wszystkich opłat ustalone są w umowie podpisywanej na samym początku. Leasing finansowy cechuje to, że to klient amortyzuje środek trwały i jest on w trakcie umowy wpisany do majątku jego firmy. W trakcie umowy całkowicie amortyzuje środek trwały, a więc po jej zakończeniu bez dodatkowych opłat zostaje wyłącznym właścicielem dotychczas leasingowanego sprzętu. W koszty wpisuje amortyzację i odsetki od rat leasingowych.

Leasing finansowy – charakterystyka ogólna

Leasing finansowy – charakterystyka

Zacznijmy od amortyzacji. To bardzo charakterystyczna cecha tej formy leasingu. Wszystko dlatego, że środek trwały wpisywany jest do majątku leasingobiorcy. Co w uproszczeniu oznacza, że to klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych leasingowanego przedmiotu. Oczywiście nie może tego robić, jak mu się podoba. W umowie są umieszczone zapisy o minimalnych miesięcznych i rocznych odpisach amortyzacyjnych. Leasing finansowy charakteryzuje się także tym, że nie ma w nim wykupu. Naturalnie jest to zrozumiałe, gdyż w trakcie umowy leasingowej musimy zamortyzować w pełni leasingowany środek trwały. Kiedy to nastąpi i zakończy się umowa, bez dodatkowych opłat zostajemy jedynymi właścicielami środka trwałego i możemy z nim robić, co będziemy chcieli.

Koszty uzyskania przychodu

To jeden z głównych względów, z których leasing finansowy jest mniej popularny od operacyjnego. W tym drugim w koszty uzyskania przychodu wpisuje się całe raty i opłatę wstępną. To bardzo korzystne dla mikro- i małych przedsiębiorstw. W leasingu finansowym w koszty możemy wpisać jedynie część odsetkową raty leasingowej i odpisy amortyzacyjne. Oczywiście, nie jest to regułą. Mimo że w wielu przypadkach bardziej opłacalny będzie dla małych firm leasing operacyjny, to i tak trzeba to wszystko samemu przeanalizować. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że akurat w naszym przypadku będzie odwrotnie i to leasing finansowy okaże się lepszym rozwiązaniem.

Pozostałe informacje

Charakteryzując leasing finansowy nie sposób nie wspomnieć o podatku VAT, który dla wielu potencjalnych klientów jest także sporą wadą. W tym zestawieniu większość osób leasing finansowyzainteresowanych leasingiem także orzeknie wynik na korzyść leasingu operacyjnego. W leasingu finansowym bowiem podatek VAT musimy zapłacić w całości od razu z pierwszą ratą. A przy dużych inwestycjach, kwota podatku będzie także duża i wyniesie kilkanaście tysięcy złotych lub nawet więcej. W leasingu operacyjnym jest o tyle lepiej, że suma podatku podzielona jest na tyle samo, ile wynosi liczba rat leasingowych. Dzięki temu finanse firmy nie są w żaden sposób obciążane jednorazową, wysoką opłatą. Jeśli jednak decydujemy się na leasing finansowy czy operacyjny to powinniśmy posiadać odpowiednio wysokie kwoty na koncie firmowym i taka opłata nie powinna być czymś wykluczającym to rozwiązanie.

Czy warto wybrać leasing

Trudna decyzja

Gdyby brać pod uwagę tylko i wyłącznie popularność leasingu i wzrastającą z każdym rokiem ilość umów, które są na niego zawierane to bez wątpienia można powiedzieć – śmiało, leasingowanie się opłaca. Jednak nie jest to takie proste, o czym doskonale wie każdy przedsiębiorca. Nie można się sugerować jedynie popularnością. Trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem i chłodną głową. Pierwszym i najważniejszym, co trzeba zrobić, gdy jesteśmy zainteresowani umową na leasing, jest dokładna analiza naszej firmy. To pozwoli nam ocenić, czy w ogóle jesteśmy w stanie udźwignąć tak duże zobowiązanie, które dodatkowo będzie ciążyło na firmie przez okres kilku lat.

Jak wygląda leasing

Jest to umowa, którą klient zawiera z firmą leasingową. Dzieje się to dopiero wtedy, gdy spełni on wszystkie wymogi firmy leasingowej. Nie powinno to nikogo dziwić. W końcu żadna poważna firma nie zawrze kontraktu na jakąś usługę z firmą, która jest na skraju bankructwa lub nie generuje przychodów, za które mogłaby spłacać leasing. Wracając leasingjednak do umowy. Są tam zawarte terminy spłat rat leasingowych wraz z ich poszczególnymi wielkościami. Oczywiście w przypadku opóźnień z dokonywaniem opłat ratalnych naliczane będą odsetki, dlatego koniecznością jest pilnowanie terminów. W zależności od tego czy wybierzemy leasing finansowy, czy operacyjny inaczej będzie wyglądała także spłata podatku VAT przez klienta. W pierwszym przypadku będzie on zmuszony do zapłaty całej kwoty podatku już przy pierwszej racie leasingowej. W drugim przypadku całkowita kwota podatku podzielona jest na tyle samo spłat, co ilość rat.

Co z przedmiotem leasingowanym po zakończeniu umowy

Jeśli wybierzemy leasing finansowy to po zakończeniu umowy, bez dodatkowych opłat, zostaniemy właścicielami środka trwałego, który dotychczas mieliśmy dzięki umowie leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego jest inaczej. W umowie zawarta jest kwota wykupu, którą trzeba zapłacić, jeśli chce się, żeby leasingowany przedmiot pozostał w firmie na stałe. Dzieje się tak, ponieważ w leasingu operacyjnym musi w trakcie umowy zostać zamortyzowane tylko czterdzieści procent wartości środka trwałego.

Chęć rozwoju i brak funduszy

Polskie firmy

Bardzo wiele polskich firm trafia na kłopot natury finansowej. Chcą się rozwijać, zakupować nowy sprzęt i maszyny, jednak nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ taki zakup z firmowych funduszy może narazić firmę na utratę płynności finansowej i w efekcie bankructwo. Dlatego też warto zapoznać się z nowymi rozwiązaniami rynkowymi. Jednym z nich jest leasing. Jest to zdecydowanie najbardziej popularna usługa. Z roku na rok, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się właśnie na podjęcie takiego kroku. Dzięki leasingowi mogą oni pozyskać niezbędne maszyny, urządzenia, samochody na określony okres czasu. Olbrzymią zaletą jest to, że cały ten sprzęt jest nowy i zazwyczaj posiada najwyższy standard. Dlatego też, poza pozyskaniem nowych maszyn, firmy mogą rozszerzyć swoją paletę usług o nowe zlecenia, na które pozwalają im nowe maszyny. Jeśli właściciel firmy wie, że ten sprzęt będzie dla niego doskonałym rozwiązaniem, to nie powinien się zbyt długo zastanawiać. Przychody, które dzięki niemu wygeneruje z pewnością sprawią, że leasing będzie doskonałym rozwiązaniem.

Jak wygląda leasing

Leasing operacyjny działa odrobinę jak wypożyczenie. Firma leasingowa udostępnia nam dany sprzęt na okres czasu, który wspólnie został ustalony w umowie. W zamian my, jako leasingklient, decydujemy się na okresowe spłacanie rat za używanie tego przedmiotu. Bardzo ważne jest to, że na czas umowy to firma leasingowa pozostaje właścicielem sprzętu. Co skutkuje tym, że po jej zakończeniu środek trwały wraca do leasingodawcy. Oczywiście nie musi się tak zdarzyć. Jeśli chcemy zachować sprzęt na stałe musimy zapłacić kwotę wykupu. Jest ona ustalana w umowie leasingowej, dlatego też jej kwota nie będzie zaskoczeniem. Warto pod koniec umowy rozważyć, czy będzie to dobry krok. Jeśli sprzęt dobrze się spisywał i był przez nas bardzo często używany, a także pozwolił na podniesienie standardu oferowanych przez firmę usług, to z całą pewnością warto wykupić dany środek trwały. Dzięki temu będziemy mogli już zawsze z niego korzystać. Warto pamiętać o tym, że taki sprzęt możemy także później sprzedać na rynku wtórnym, co jest bez wątpienia dodatkową zaletą.