Leasing operacyjny dla małych przedsiębiorców

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze z pewnością potrzebują określonego sprzętu – czy to maszyn lub urządzeń do firmy, czy samochodów do transportu towarów lub podróży na spotkania z klientami. Jeszcze kilka lat temu musieli mocno starać się o uzyskanie finansowania, które pozwoliłoby im na pozyskanie takich środków trwałych do swojej firmy w zamian za okresowe spłaty ratalne. Dokumentów była cała masa, wymagania były ogromne i wiele firm po prostu nie było w stanie ich spełnić i musieli albo zadowolić się tym, co mieli albo szukać alternatywnych sposobów finansowania. Wszystko zmieniło się, gdy na runku pojawił się leasing operacyjny. Oferta idealnie skrojona dla firm zarówno tych małych jak i dużych. Warto więc poznać jej warunki.

Czym charakteryzuje się leasing operacyjny

Zacznijmy od tego, że wybór leasingu to nie tylko same zalety, lecz również pewne wady. I to właśnie od nich powinniśmy zacząć. Wybierając leasing operacyjny trzeba pamiętać o tym, że przez cały okres trwania umowy to firma leasingowa jest właścicielem danego przedmiotu. Co więcej, może ona go odebrać klientowi, gdy ten nie będzie stosował się do wymogów, zakazów i obowiązków, na które zgodził się podczas podpisywania umowy. leasing operacyjnyMowa tu więc o obowiązku spłaty rat leasingowych, przestrzegania zasad zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu, czyli m.in. obowiązek korzystania z leasingowanego przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, czy zakaz wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji bez zgody firmy leasingowej. Podpisując umowę na leasing operacyjny klient ma prawo wpisywać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej całkowity koszt rat leasingowych wraz z opłatą wstępną. O jej wysokości poniekąd decyduje sam klient. Firma nakłada zwykle obowiązek wpłacenia kwoty wstępnej w wysokości dziesięciu procent wartości początkowej środka trwałego, lecz zwykle klienci wpłacają z własnej inicjatywy znacznie więcej, przez co opłaty ratalne i kwota wykupu będą niższe. Leasing operacyjny charakteryzuje także podatek VAT rozłożony na wiele spłat (tyle samo, ile rat leasingowych). Jeśli więc prowadzisz małą firmę i szukasz sposobu na pozyskanie nowego sprzętu, sprawdź leasing.

Leasing finansowy i operacyjny – porównanie

Informacje leasingowe

Zacznijmy od tego, czym generalnie jest leasing. Najprościej ujmując jest to umowa (musi być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony), która zobowiązuje firmę leasingową do przekazania klientowi, czyli leasingobiorcy danego, ustalonego w umowie środka trwałego na określony czas. Oczywiście nie robi tego bezinteresownie. Klient w zamian decyduje się na dokonywanie okresowych (najczęściej comiesięcznych) opłat ratalnych, dzięki którym będzie spłacał otrzymany środek trwały. W umowie zarówno na leasing finansowy, jak i leasing operacyjny musi się znaleźć również dokument potwierdzający kupno danego środka trwałego przez firmę leasingową wraz z danymi i podpisem zbywcy. Jeśli w leasing bierze się samochód osobowy, to jako zbywca najczęściej będzie widniał autoryzowany salon dealerski.

Leasing finansowy

Skupmy się teraz na leasingu finansowym, czyli mniej popularnej formie leasingu, która wcale nie jest gorsza. Po pierwsze, w tym leasingu nie występuje kwota wykupu, co więcej środek trwały amortyzowany jest samodzielnie przez klienta i jest on jego właścicielem w trakcie trwania umowy. Każdy kto podpisze umowę na leasing finansowy musi liczyć się z tym, że będzie musiał zamortyzować całą wartość ustaloną w umowie. I właśnie dlatego później nie będzie musiał wykupować środka trwałego tylko zostanie jego właścicielem na zawsze bez dodatkowych opłat. W koszty wpisuje się tylko odsetkową część raty leasingowej i amortyzację. Podatek VAT płaci się przy pierwszej racie w całości, więc jest to zwykle dość spory wydatek jednorazowy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny, posiada wykup, a wszystko dlatego, że klient osobiście nie amortyzuje środka trwałego. Czyli zupełnie inaczej niż leasing finansowy. Firma leasing finansowyleasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, realizuje je z opłat ratalnych klienta. Musi zostać zamortyzowane minimum czterdzieści procent wartości wpisanej w umowie. Oczywiście, jeśli tak się stanie, a klient będzie chciał wykupić leasingowany przedmiot to kwota wykupu będzie ogromna. Do kosztów leasingowych wpisuje się kapitałową i odsetkową część raty leasingowej i opłatę wstępną. Podatek VAT również jest inaczej rozwiązany. W tym przypadku klient opłaca go od każdej raty. Podsumowując, zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny są dobrymi rozwiązaniami, które warto przeanalizować.