Leasing finansowy – tak czy raczej nie

Co przemawia na jego korzyść

Pierwsze pytanie, na które odpowiedzieć musi sobie każdy przedsiębiorca planujący podpisanie umowy na leasing finansowy lub operacyjny to to, czy zależy mu na tym, aby po jej zakończeniu przedmiot leasingowy pozostał w jego posiadaniu. Jeśli nie, to już na wstępie można raczej odrzucić opcję leasingu finansowego, chyba że chce się spłacić całość, a następnie sprzedać na rynku wtórnym. Jeśli jednak nie chce się zatrzymać środka trwałego, ani go sprzedawać to lepiej już teraz skłaniać się ku leasingowi operacyjnemu. Wróćmy jednak do tego, co leasing finansowego może zaoferować przedsiębiorcy. Po pierwsze, samodzielną amortyzację, którą wpisuje się do kosztów uzyskania przychodu wraz z odsetkami ratalnymi. Co więcej, każdy przedsiębiorca wybierając leasing finansowy wpisuje ten środek trwały do majątku firmy. W leasingu operacyjnym tego nie ma, co z pewnością może zniechęcić niektórych potencjalnych klientów leasingowych. Nie ma tam także samodzielnej amortyzacji, bo firma leasingowa robi to z opłat ratalnych. Do kosztów pozyskania przychodu wliczają się całe raty leasingowe i opłata wstępna. Aby po skończonej umowie leasingowej zostać właścicielem środka trwałego trzeba go wykupić. Tego nie ma w leasingu finansowym. Wszystko dlatego, że tam trzeba zamortyzować całość, a w leasingu operacyjnym spłacić ok. 60 procent wartości. Oczywiście wtedy kwota wykupu będzie bardzo wysoka.

Leasing finansowy – co na niekorzyść

Jeśli chodzi o minusy to z pewnością trzeba do nich zaliczyć płatność podatku VAT, która odbywa się przy pierwszej racie leasingowej i jest kwotą wysoką. A to dlatego, że w tej jednej opłacie trzeba spłacić cały podatek VAT od umowy. Pozostałe ograniczenia, jakie leasing finansowyma leasing finansowy są identyczne jak w przypadku leasingu operacyjnego. Chodzi tutaj o zakaz wprowadzania zmian w leasingowanym środku trwałym oraz możliwej konieczności informowania firmy leasingowej i wyrażenia przez niej zgody na np. wyjazd leasingowanym środkiem trwałym poza granice kraju. Oczywiście pewne ograniczenia występują w każdym przypadku, gdy podejmujemy decyzję o jakimkolwiek finansowaniu, a nie o samodzielnym, pełnym zakupie wyłącznie z własnych środków.