Samochody wypożyczone na leasing

Co to jest?

Leasing to umowa zawierana między leasingodawcą i leasingobiorcą, która regulowana jest w kodeksie cywilnym. Leasing samochodowy polega na tym, że firma na określony czas i na ustalonych warunkach udostępnia pojazd innej firmie lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą. W ramach umowy nabywający zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych opłat ratalnych. Jeśli po zakończonej umowie leasingobiorca chciałby zostać jedynym właścicielem leasingowanego środka to w przypadku wyboru leasingu operacyjnego musi przed zakończeniem umowy wpłacić kwotę wykupu samochodu. Jeśli jednak wybrał leasing finansowy to w trakcie umowy musi całość zamortyzować i po jej zakończeniu automatycznie – bez dodatkowych opłat – zostaje jedynym właścicielem środka trwałego i może z nim robić, co chce.

Popularność

Leasing samochodowy w ostatnich latach znacząco zyskał na popularności. Wiele firm decyduje się na to rozwiązanie, ponieważ jest bardziej korzystne lub po prostu nie udało im się uzyskać kredytu. Jest to świetne rozwiązanie dla nowych firm, które potrzebują pojazdów do rozszerzania swojej działalności i jej lepszego działania. Trzeba tutaj także zwrócić uwagę na fakt, że wymagania są niższe i jest zdecydowanie mniej formalności.

Czy to się opłaca?

Leasing samochodowy jest świetną alternatywą kredytu. Zwykle jest to bardziej opłacalne. Ponieważ firmy leasingowe nabywają samochody taniej, mogą zaoferować niższą cenę i wysokość rat. Dodatkowym plusem jest możliwość wykupu samochodu przez leasingobiorcę po upływie umowy. Leasing samochodowy cechuje się również mniejszą ilością papierkowej roboty, niż w przypadku kredytu.

Dodatkowe informacje

Leasing samochodowy wiąże się z dodatkowymi usługami. Niezbędne jest wykupienie pełnego ubezpieczenia leasingowanego środka trwałego u wybranego przez firmę leasing samochodówleasingową ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że w przypadku leasingu samochodowego nie stajemy się właścicielami samochodu, a jedynie go wypożyczamy na czas, który został zapisany w umowie (to tyczy się leasingu operacyjnego, w przypadku finansowego leasingobiorca wpisuje leasingowany środek trwały do majątku firmy i sam amortyzuje, stąd brak kwoty wykupu). Warunki, które zapisane zostały w umowie mogą przykładowo zabraniać kierowania pojazdem przez osoby inne, niż podpisane w umowie lub zabraniać wyjazdu leasingowanym środkiem trwałym poza granice kraju bez zgody firmy leasingowej.