Leasing dla każdej firmy

Model B2B

W ostatnich latach bardzo popularny jest model B2B. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą ograniczać się do pracy na jednym etacie, a nawet jeśli to zdecydowanie mogą liczyć na o wiele bardziej korzystne warunki ze strony drugiej firmy. Po prostu opłaty podatkowe są o wiele mniejsze i jest to zdecydowanie łatwiejsza droga do większych przychodów. Oczywiście nie jest tak kolorowo, bo trzeba pamiętać o rozliczaniu księgowości. Jednak będzie to wydatek rzędu stu złotych miesięcznie. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że zakupy firmowe wlicza się w koszty co skutkuje obniżeniem podatku i jego optymalizacją. Minusem, na pewno to, że nie ma płatnych urlopów. Prowadząc własną firmę można także wziąć auto w leasing. Pozwala to na jeszcze większą i lepszą optymalizację podatkową. W zależności od tego, jak używa się auta, w koszty można wpisać nawet sto procent jego wartości – kluczowe jest jednak to, że w razie kontroli konieczne będzie udowodnienie, że auto jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego.

Najpopularniejsza forma leasingu

Zdecydowanie najbardziej popularną formą finansowania jest leasing operacyjny, z którego korzysta zdecydowanie najwięcej leasingobiorców. W ramach tej umowy leasingowej w leasingkoszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się odsetkowe i kapitałowe części rat leasingowych oraz opłatę wstępną. Niewątpliwą zaletą jest również to, że podatek VAT płaci się w częściach razem z ratami leasingowymi, a nie całość od razu, jak ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego. Jeśli bierze się leasing na drogie środki trwałe to może być to całkiem duży koszt. Warto zwrócić uwagę również na to, że w leasingu operacyjnym w trakcie umowy trzeba w ratach zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości początkowej środka trwałego. Zwykle jest to zdecydowanie więcej, jednak mimo wszystko zdarzają się sytuacje, gdzie amortyzuje się czterdzieści procent. Oczywiście, im więcej wartości leasingowanego środka trwałego zostanie spłacone, tym niższa będzie kwota wykupu. Może ona wynosić nawet jeden procent wartości początkowej przy odpowiednio wyższych ratach. Zdecydowanie warto zainteresować się umową na leasing środków trwałych, gdy prowadzi się własną działalność gospodarczą.

Podstawy leasingu

Co charakteryzuje leasing

Zacząć trzeba od tego, że aby wziąć leasing należy podpisać umowę, która zawierana jest pomiędzy leasingodawcą, czyli firmą leasingową oraz leasingobiorcą – klientem, który prowadzi własną firmę (chociaż od niedawna także osoby, które nie prowadza własnej działalności gospodarczej mogą starać się o leasing, nazywa się go leasingiem konsumenckim jednak nie jest on zbyt popularny w kraju). Umowa zawierana jest na czas określony, na określoną kwotę. Warto pamiętać o tym, że niezbędne będzie dostarczenie określonych i wymaganych przez leasingodawcę dokumentów w celu uzyskania leasingu. Dodatkowo, jeśli firma nie zarabia na siebie to nie ma szans na nawiązanie współpracy leasingowej.

Co to za umowa?

Umowa leasingu zawierana jest pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. W umowie tej finansujący nabywa rzecz od osoby zbywającej i przekazuje ją leasingobiorcy na określony czas. Korzystający w ramach umowy zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej zasad oraz do uiszczania rat leasingowych każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy. W umowie zawarte są także Ogólne Warunki Umowy Leasingu w której opisane jest postępowanie każdej ze stron w losowych przypadkach, a także wypisane jest co wolno, a czego nie wolno klientowi robić.

Sporządzenie umowy

Umowa leasingowa sporządzana jest na wcześniej ustalonych, przez obie strony, warunkach. Umowę przygotowuje leasingodawca. Do umowy należy dołączyć również umowę pomiędzy leasingodawcą a osobą zbywającą, a także dokumenty gwarancyjne, które potwierdzają jakość produktu i będą pozwalały na jego zwrot do naprawy w wypadku uszkodzenia. W umowie zawarte są także kwoty spłat ratalnych oraz terminy, w jakich ma się to odbywać.

Obowiązki finansującego i korzystającego

Umowa leasingowa zobowiązuje korzystającego do miesięcznych opłat ratalnych oraz do leasinguiszczenia opłaty wstępnej. Finansujący zobowiązany jest na zapewnienie środka trwałego ustalonego w umowie. Umowa leasingowa musi zawierać odpis umowy zawartej między leasingodawcą a osobą zbywającą, oraz dokumentację gwarancyjną. Klient w ramach umowy na leasing zobowiązany jest do przestrzegania zakazów i użytkowania środka trwałego zgodnie z jego przeznaczeniem.