Leasing finansowy – tak czy raczej nie

Co przemawia na jego korzyść

Pierwsze pytanie, na które odpowiedzieć musi sobie każdy przedsiębiorca planujący podpisanie umowy na leasing finansowy lub operacyjny to to, czy zależy mu na tym, aby po jej zakończeniu przedmiot leasingowy pozostał w jego posiadaniu. Jeśli nie, to już na wstępie można raczej odrzucić opcję leasingu finansowego, chyba że chce się spłacić całość, a następnie sprzedać na rynku wtórnym. Jeśli jednak nie chce się zatrzymać środka trwałego, ani go sprzedawać to lepiej już teraz skłaniać się ku leasingowi operacyjnemu. Wróćmy jednak do tego, co leasing finansowego może zaoferować przedsiębiorcy. Po pierwsze, samodzielną amortyzację, którą wpisuje się do kosztów uzyskania przychodu wraz z odsetkami ratalnymi. Co więcej, każdy przedsiębiorca wybierając leasing finansowy wpisuje ten środek trwały do majątku firmy. W leasingu operacyjnym tego nie ma, co z pewnością może zniechęcić niektórych potencjalnych klientów leasingowych. Nie ma tam także samodzielnej amortyzacji, bo firma leasingowa robi to z opłat ratalnych. Do kosztów pozyskania przychodu wliczają się całe raty leasingowe i opłata wstępna. Aby po skończonej umowie leasingowej zostać właścicielem środka trwałego trzeba go wykupić. Tego nie ma w leasingu finansowym. Wszystko dlatego, że tam trzeba zamortyzować całość, a w leasingu operacyjnym spłacić ok. 60 procent wartości. Oczywiście wtedy kwota wykupu będzie bardzo wysoka.

Leasing finansowy – co na niekorzyść

Jeśli chodzi o minusy to z pewnością trzeba do nich zaliczyć płatność podatku VAT, która odbywa się przy pierwszej racie leasingowej i jest kwotą wysoką. A to dlatego, że w tej jednej opłacie trzeba spłacić cały podatek VAT od umowy. Pozostałe ograniczenia, jakie leasing finansowyma leasing finansowy są identyczne jak w przypadku leasingu operacyjnego. Chodzi tutaj o zakaz wprowadzania zmian w leasingowanym środku trwałym oraz możliwej konieczności informowania firmy leasingowej i wyrażenia przez niej zgody na np. wyjazd leasingowanym środkiem trwałym poza granice kraju. Oczywiście pewne ograniczenia występują w każdym przypadku, gdy podejmujemy decyzję o jakimkolwiek finansowaniu, a nie o samodzielnym, pełnym zakupie wyłącznie z własnych środków.

Leasing finansowy i operacyjny – porównanie

Informacje leasingowe

Zacznijmy od tego, czym generalnie jest leasing. Najprościej ujmując jest to umowa (musi być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony), która zobowiązuje firmę leasingową do przekazania klientowi, czyli leasingobiorcy danego, ustalonego w umowie środka trwałego na określony czas. Oczywiście nie robi tego bezinteresownie. Klient w zamian decyduje się na dokonywanie okresowych (najczęściej comiesięcznych) opłat ratalnych, dzięki którym będzie spłacał otrzymany środek trwały. W umowie zarówno na leasing finansowy, jak i leasing operacyjny musi się znaleźć również dokument potwierdzający kupno danego środka trwałego przez firmę leasingową wraz z danymi i podpisem zbywcy. Jeśli w leasing bierze się samochód osobowy, to jako zbywca najczęściej będzie widniał autoryzowany salon dealerski.

Leasing finansowy

Skupmy się teraz na leasingu finansowym, czyli mniej popularnej formie leasingu, która wcale nie jest gorsza. Po pierwsze, w tym leasingu nie występuje kwota wykupu, co więcej środek trwały amortyzowany jest samodzielnie przez klienta i jest on jego właścicielem w trakcie trwania umowy. Każdy kto podpisze umowę na leasing finansowy musi liczyć się z tym, że będzie musiał zamortyzować całą wartość ustaloną w umowie. I właśnie dlatego później nie będzie musiał wykupować środka trwałego tylko zostanie jego właścicielem na zawsze bez dodatkowych opłat. W koszty wpisuje się tylko odsetkową część raty leasingowej i amortyzację. Podatek VAT płaci się przy pierwszej racie w całości, więc jest to zwykle dość spory wydatek jednorazowy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny, posiada wykup, a wszystko dlatego, że klient osobiście nie amortyzuje środka trwałego. Czyli zupełnie inaczej niż leasing finansowy. Firma leasing finansowyleasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, realizuje je z opłat ratalnych klienta. Musi zostać zamortyzowane minimum czterdzieści procent wartości wpisanej w umowie. Oczywiście, jeśli tak się stanie, a klient będzie chciał wykupić leasingowany przedmiot to kwota wykupu będzie ogromna. Do kosztów leasingowych wpisuje się kapitałową i odsetkową część raty leasingowej i opłatę wstępną. Podatek VAT również jest inaczej rozwiązany. W tym przypadku klient opłaca go od każdej raty. Podsumowując, zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny są dobrymi rozwiązaniami, które warto przeanalizować.

Leasing finansowy także dla małych firm

Powszechne przekonanie

Generalnie panuje powszechne przekonanie pośród osób, które prowadzą działalności gospodarcze, że leasing finansowy jest przeznaczony wyłącznie dla firm większych, które mogą sobie pozwolić na większe wydatki. Oczywiście, nie jest to prawdą. Należy pamiętać o tym, że opłaty okresowe będą większe, a podatek VAT będzie trzeba zapłacić od razu w całości, jednak po zakończeniu takiej umowy leasingowej nie trzeba się martwić dodatkowym wydatkiem, jakim bez wątpienia jest kwota wykupu występująca w najbardziej popularnym leasingu operacyjnym. Trzeba pamiętać o tym, że decydując się na leasing operacyjny i chcąc płacić niskie raty okresowe za leasing oraz planując wykup leasingowanego środka trwałego po zakończeniu umowy każdy klient będzie musiał zapłacić dużą kwotę. Decydując się na leasing finansowy dużą opłatę mamy tylko na początku, gdzie dokładnie wiemy, jaki jest stan finansowy firmy. Nie da się w stu procentach przewidzieć, czy za pięć lat będziemy w stanie zapłacić ustaloną kwotę wykupu.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Oczywiście, można mówić o tym, że do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku leasingu operacyjnego można wpisać zarówno kapitałową (czyli tą główną, większą część) jak i odsetkową (tą znacznie mniejszą) część raty leasingowej, a także opłatę wstępną. Jeśli chodzi o leasing finansowy to można w koszty wpisać jedynie odsetkową część raty leasingowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że klient samodzielnie leasing finansowydokonuje odpisów amortyzacyjnych leasingowanego środka trwałego, a więc także ten duży koszt będzie mógł zostać wpisany. To zdecydowanie korzystne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy. Przy okazji amortyzacji trzeba także powiedzieć o tym, kto w każdym przypadku jest właścicielem leasingowanego przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu. Jeśli chodzi o leasing finansowy to środek trwały jest wpisywany do majątku firmy klienta. Inaczej dzieje się w przypadku leasingu operacyjnego. Tutaj to firma przez cały okres obowiązywania umowy na leasing pozostaje właścicielem danego przedmiotu, a leasingobiorca jest jedynie jego użytkownikiem. Jak widać, nie należy skreślać leasingu finansowego na samym początku, gdyż może okazać się lepszym rozwiązaniem.

Leasing wciąż rośnie w siłę

Statystyki po trzecim kwartale

Statystyki udostępnione przez Związek Polskiego Leasingu jasno wskazują, że będzie to kolejny, któryś już z kolei, rekordowy rok dla polskiego leasingu. To z pewnością cieszy, ponieważ jasno pokazuje, że coraz więcej osób prowadzących firmy decyduje się właśnie w ten sposób pozyskiwać finansowanie, które pozwala na rozszerzanie i rozwój działalności. Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny oferują świetne warunki dla firm o każdych rozmiarach. Z usług leasingowych korzystają firmy jednoosobowe, małe, średnie, duże, jak i największe korporacje. W każdej dziedzinie leasingu nastąpił wzrost w stosunku do statystyk z trzech kwartałów w dwutysięcznym czternastym.

Transport

Leasing finansowy nadal pozostaje mniej popularny od leasingu operacyjnego, jednak i tutaj widać wzrost w stosunku do takiego samego okresu czasu w roku ubiegłym. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do trzech i pół tony stanowią obecnie trzydzieści sześć i siedem dziesiątych procent wszystkich transakcji leasingowych. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o siedemnaście i cztery dziesiąte procent. Co z kolei przełożyło się na dodatkowe prawie dwa miliardy złotych dla firm leasingowych. Leasing finansowy i leasing operacyjny uzyskały także lepszy wynik w transporcie ciężkim. Dwadzieścia sześć i pięć dziesiątych procent wszystkich umów leasingowych został zawarty właśnie na te środki transportu. Jest to wzrost o dwanaście i dziewięć dziesiątych procenta, a w przełożeniu na złotówki jest to wzrost o ponad miliard złotych.

Maszyny i urządzenia

Tutaj także leasing finansowy i leasing operacyjny zyskały na popularności. Mimo tego, że poprzedni rok był rekordowy dla leasingu maszyn i urządzeń, to ten jest jeszcze lepszy. leasing finansowyUmowy na ten sprzęt stanowią trzydzieści trzy i jedną dziesiątą wszystkich umów leasingowych. W stosunku do trzech kwartałów roku 2014., jest to zrost o trzynaście i siedem dziesiątych procent. To przełożyło się na wynik w wysokości 11,885 mld zł., czyli jest to wynik lepszy w stosunku do tego z roku ubiegłego o prawie półtora miliarda złotych. Jeśli chodzi o nieruchomości to stanowią trzy procent wszystkich umów i tutaj zdecydowanie najpopularniejszy jest leasing finansowy.

Leasing finansowy i małe firmy

Leasing w małych firmach

Pisząc o małych firmach, mam na myśli przedsiębiorstwa, które składają się z jednej, a maksymalnie pięciu osób. W tym przypadku zdecydowanym liderem jeśli mowa o leasingu jest leasing operacyjny. Korzysta z niego bardzo wielu małych przedsiębiorców, głównie biorąc w leasing samochody. Nie ma w tym nic dziwnego, właściciele takich firm bardzo często jeżdżą do swoich klientów na spotkania. To dobrze świadczy o firmie, informuje, że zależy im na kliencie, a klienci to lubią. Leasing finansowy jest wykorzystywany w mniejszej ilości przypadków. Nie oznacza to automatycznie, że będzie on mniej korzystny. Każdy właściciel firmy musi przeanalizować w zakresie swojego przedsiębiorstwa, która forma leasingu będzie dla niego bardziej optymalna.

Charakterystyka

Najważniejsze jest to, co zalicza się do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W leasingu operacyjnym jest to cała rata leasingowa i opłata wstępna, którą uiszczamy po podpisaniu umowy. Jeśli chodzi o leasing finansowy to są to odpisy amortyzacyjne i odsetkowa część raty leasingowej. Trzeba wiedzieć, że rata leasingowa składa się na część kapitałową (tę dużo większą) i odsetkową (mniejszą). Co więcej w leasingu operacyjnym zgodnie z umową musimy zamortyzować w trakcie jej trwania minimum czterdzieści procent środka trwałego. Jeśli chodzi o leasing finansowy to będzie to sto procent. Wszystko dlatego, że w tym drugim sami amortyzujemy środek trwały. Dzięki leasing finansowytemu po zakończonej umowie będziemy jedynymi właścicielami. W leasingu operacyjnym chcąc zostać właścicielem przedmiotu po zakończonym leasingu musimy wpłacić opłatę wykupu, która w zależności od ustaleń w umowie będzie mniejsza lub większa. Im więcej środka trwałego zamortyzujemy w umowie i im więcej wpłacimy w opłacie wstępnej tym mniejsza będzie kwota wykupu. Istotne różnice są także w płatności podatku VAT. W leasingu operacyjnym jest on podzielony i płaci się go od każdej raty. Leasing operacyjny nakłada na klienta zobowiązanie zapłaty całego podatku VAT wraz z pierwszą ratą leasingową. Kwoty te mogą być całkiem wysokie, dlatego tutaj korzystniej wypada operacyjny, jednak decyzję ostateczną należy podjąć samodzielnie.

Leasing finansowy – charakterystyka ogólna

Leasing finansowy – charakterystyka

Zacznijmy od amortyzacji. To bardzo charakterystyczna cecha tej formy leasingu. Wszystko dlatego, że środek trwały wpisywany jest do majątku leasingobiorcy. Co w uproszczeniu oznacza, że to klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych leasingowanego przedmiotu. Oczywiście nie może tego robić, jak mu się podoba. W umowie są umieszczone zapisy o minimalnych miesięcznych i rocznych odpisach amortyzacyjnych. Leasing finansowy charakteryzuje się także tym, że nie ma w nim wykupu. Naturalnie jest to zrozumiałe, gdyż w trakcie umowy leasingowej musimy zamortyzować w pełni leasingowany środek trwały. Kiedy to nastąpi i zakończy się umowa, bez dodatkowych opłat zostajemy jedynymi właścicielami środka trwałego i możemy z nim robić, co będziemy chcieli.

Koszty uzyskania przychodu

To jeden z głównych względów, z których leasing finansowy jest mniej popularny od operacyjnego. W tym drugim w koszty uzyskania przychodu wpisuje się całe raty i opłatę wstępną. To bardzo korzystne dla mikro- i małych przedsiębiorstw. W leasingu finansowym w koszty możemy wpisać jedynie część odsetkową raty leasingowej i odpisy amortyzacyjne. Oczywiście, nie jest to regułą. Mimo że w wielu przypadkach bardziej opłacalny będzie dla małych firm leasing operacyjny, to i tak trzeba to wszystko samemu przeanalizować. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że akurat w naszym przypadku będzie odwrotnie i to leasing finansowy okaże się lepszym rozwiązaniem.

Pozostałe informacje

Charakteryzując leasing finansowy nie sposób nie wspomnieć o podatku VAT, który dla wielu potencjalnych klientów jest także sporą wadą. W tym zestawieniu większość osób leasing finansowyzainteresowanych leasingiem także orzeknie wynik na korzyść leasingu operacyjnego. W leasingu finansowym bowiem podatek VAT musimy zapłacić w całości od razu z pierwszą ratą. A przy dużych inwestycjach, kwota podatku będzie także duża i wyniesie kilkanaście tysięcy złotych lub nawet więcej. W leasingu operacyjnym jest o tyle lepiej, że suma podatku podzielona jest na tyle samo, ile wynosi liczba rat leasingowych. Dzięki temu finanse firmy nie są w żaden sposób obciążane jednorazową, wysoką opłatą. Jeśli jednak decydujemy się na leasing finansowy czy operacyjny to powinniśmy posiadać odpowiednio wysokie kwoty na koncie firmowym i taka opłata nie powinna być czymś wykluczającym to rozwiązanie.

Zewnętrzne finansowanie nowej działalności – jak zacząć?

Trudne początki

Wraz z rozpoczęciem prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej wymagane są pewne określone środki pieniężne. Bez nich zakup sprzętu, wynajem lokalu, czy też zatrudnienie pracowników nie są możliwe. Jeśli musimy ograniczyć nasze wydatki na starcie dobrym rozwiązaniem jest rozważenie finansowania zewnętrznego. W przypadku, gdy nie mamy sponsora, zaś bank nie chce udzielić nam kredytu ze względu na zbyt duże ryzyko warto rozważyć leasing finansowy.

Kredyt – otrzymasz lub nie

W przypadku, jeśli naszym początkowym wyborem zewnętrznego źródła finansowania okaże się bank musimy być przygotowani na dużą ilość formalności. Przede wszystkim należy pamiętać, iż żaden bank nie udzieli kredytu finansowego o znacznej wartości, jeśli nie będzie miał pewności, że nasza inwestycja zacznie się zwracać, a tym samym będzie mieć szansę na spłatę kredytu. Z tego powodu pierwszym wymogiem będzie przedstawienie biznes planu. Niestety, to nie my oceniamy jego realność i rzetelność, ale bank, który może po prostu uznać, że nie będziemy wypłacalni – wtedy kredytu nie otrzymamy.

Opłacalna alternatywa dla kredytu – leasing finansowy

Leasing finansowy należy do coraz bardziej popularnych form finansowania zewnętrznego. W przeciwieństwie do kredytu posiada zmniejszoną ilość formalności, a także więcej możliwości finansowych w postaci odliczania poszczególnych kosztów. Użycie leasingu finansowego zwiększa możliwości rozwoju firmy. Często także otrzymujemy wiele zniżek ze względu na podpisane umowy pomiędzy dostawcami sprzętu, a leasingodawcami – najczęściej w przypadku samochodów. Dodatkowo omawiana forma finansowania jest ograniczona mniejszą ilością przepisów i restrykcji prawnych, a więc zwiększa nasze możliwości pod względem ekonomicznym.

Przede wszystkim inwestycje – z zyskiem

Bez względu, czy mamy sponsora, wybierzemy kredyt lub zdecydujemy się na leasing finansowy każda inwestycja powinna być przemyślana. Nie ma nic bardziej destruktywnego dla przedsiębiorstwa (szczególnie młodego), niż inwestycja bez pokrycia. leasing finansowyKażde ulokowanie środków finansowych powinno mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne i co najmniej średnią szansę na zwrot kosztów z zyskiem, inaczej będziemy narażeni na straty. Warto rozważyć wszystkie możliwości i dopasować najlepszą z nich do naszych potrzeb. W przypadku leasingu istnieje możliwość odsprzedaży umowy leasingowej, co jest dodatkową zachętą (np. w leasingu samochodów), jeśli inwestujemy z uwzględnieniem ryzyka. Mimo wszystko podczas inwestycji należy kierować się zdrowym rozsądkiem i przyjmować odpowiednią strategię.

Dlaczego wybrałem leasing finansowy

Wielkość mojej firmy

Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza nie jest duża. Prowadzę małą firmę, do której potrzebowałem nabyć sprzęt biurowy. Razem z moim wspólnikiem zasiedliśmy któregoś dnia, aby rozważyć wszystkie możliwe rozwiązania naszego problemu. Założenia były następujące: sprzęt miał być nowy, z najwyższej półki i w miarę szybko. Wszystko dlatego, że do tej pory użytkowane przedmioty w naszej firmie były już leciwe i wykonywanie na nich określonych zadań zajmowało dużo czasu, a w niektórych przypadkach było po prostu nie możliwe. Mieliśmy do wyboru: leasing finansowy, operacyjny, kredyt lub zakup całości z własnej kieszeni. Na wstępie odrzuciliśmy zakup sprzętu w całości z budżetu firmy.

Pozostałe opcje

Odrzucenie kredytu też nie zajęło nam zbyt długo. Mój wspólnik w przeszłości brał kredyt na samochód i jego doświadczenia z nim związane nie były dobre. Dlatego też stanęliśmy przed ostatecznym wyborem. Pojedynek rozgrywał się między leasingiem finansowym i operacyjnym. Przestudiowaliśmy dokładnie zalety jednego, jak i drugiego. Leasing finansowy pozwalał nam na swobodę, w takim sensie, że mogliśmy zawiązać umowę na taki okres, jaki był dla nas najlepszy i nie musiał on być ściśle objęty ramami czasowymi, jak leasing operacyjny. Nie zrozumcie mnie źle, opcja operacyjna ma dobre leasing finansowyramy czasowe, jednak nam bardziej przypadł do gustu finansowy. Dodatkowo, bardzo spodobał nam się fakt, że sami dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. Co za tym idzie, leasing finansowy nie posiada opcji wykupu, właśnie ze względu na amortyzację. Po zamortyzowaniu całego sprzętu, umowa leasingowa się kończy i nasza firma, bez dodatkowych opłat, zostaje jedynym właścicielem sprzętu. Dzięki temu, po jakimś okresie możemy je sprzedać i wziąć w leasing finansowy nowy sprzęt, który znowu będzie najnowszy, pozwoli na szybkość i swobodę działania. Dodatkowo, leasing operacyjny traktowany jest jak usługa i posiada stały VAT, a leasing finansowy nie i procentowa wysokość podatku zależy od tego, jaka faktura zostanie wystawiona na zakupiony sprzęt. Biurowe maszyny i urządzenia leasingujemy już rok i jesteśmy bardzo zadowoleni, z pewnością skorzystamy ponownie.

Leasing finansowy a operacyjny

Informacje o rodzajach leasingu

Leasingiem zainteresowałem się ponieważ sam szukałem źródeł finansowania dla swojej firmy. Koniecznością był zakup dwóch samochodów służbowych. Przejdźmy więc do rzeczy. Leasing operacyjny wyróżnia się tym, że środek trwały, który jest leasingowany, na cały okres trwania umowy, jest składnikiem majątkowym firmy leasingowej. Można więc powiedzieć, że to firma leasingowa, mimo tego, że my korzystamy z danego środka trwałego, jest jego właścicielem. Co za tym idzie, to oni dokonują wszelkich odpisów amortyzacyjnych, my, jako klient nie musimy się tym przejmować. Leasing finansowy różni się tym, że to właśnie my, jako klient, dokonujemy odpisów amortyzacyjnych, które można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Skoro o tym mowa to tu także są różnice, poza odpisami amortyzacyjnymi. Leasing finansowy pozwala na wliczenie jedynie części odsetkowej raty leasingowej, w przypadku leasingu operacyjnego jest to cała rata. Dodatkowo w leasingu operacyjnym opłata inicjalna także jest kosztem uzyskania przychodu.

VAT i inne

Tutaj kolejna różnica, która dla wielu kompletnie dyskwalifikuje leasing finansowy, mianowicie podatek VAT. W tym leasing cały podatek płaci się wraz z pierwszą ratą leasingową. Warto dodać, że nie są to kwoty małe, lecz rzędu kilku bądź kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu firm może być to zbyt duży jednorazowy wydatek, który może narazić firmę na utratę płynności finansowej. W leasingu operacyjnym tak nie ma, podatek VAT płaci się od każdej raty, co sprawia, że nie są to duże kwoty. Warto jednak dodać, że leasing operacyjny traktowany jest jak usługa, oznacza to, że niezależnie co leasingujemy, zawsze zostanie na nas nałożony podatek w wysokości 23-ech procent. Leasing finansowy nie jest traktowany jak usługa, dlatego oprocentowanie podatku jest leasing finansowyróżne. Kolejną kwestią jest wykup. Istnieje on tylko w leasingu operacyjnym. Leasing finansowy nie ma czegoś takiego, jak wykup. Po zakończeniu umowy środek trwały staje się własnością klienta bez żadnych dodatkowych opłat. Jest to opłacalne, bo dostajemy wybór, albo dalej korzystamy z tego środka trwałego, albo go sprzedajemy.

Jak rozliczać leasing finansowy

Charakterystyka tej formy leasingowania

Zawierany jest zwykle na ponad dwanaście miesięcy, chociaż istnieje możliwość zawarcia go nawet na jeden miesiąc. Nikt jednak tego nie robi, gdyż jest to kompletnie nieopłacalne. W leasingu finansowym to klient umieszcza leasingowany przedmiot w ewidencji środków trwałych swojej firmy. Co za tym idzie, to on musi go amortyzować. Leasing finansowy charakteryzuje to, że z pierwszą ratą należy opłacić cały podatek VAT. Istotne jest także to, że w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, po zakończeniu umowy leasingowany przedmiot staje się od razu własnością leasingobiorcy.

Finansowanie samochodu

Pierwszym, co należy zrobić, to wybrać odpowiedni pojazd i ustalić jego wartość początkową. Po podpisaniu umowy należy wpisać go do ewidencji i poddawać amortyzacji. Dodatkowo, należy pamiętać o opłacaniu comiesięcznych rat. W koszty uzyskania przychodu, jeśli chodzi o leasing finansowy, można wpisać odsetkową część rat i odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo, podpisując umowę leasingu klient będzie musiał zapłacić opłatę wstępną, która wynosi od jednego do pięciu procent.

Amortyzowanie auta – leasing finansowy

Bardzo ważne jest, aby auto amortyzować metodą liniową lub jej pochodnymi. Leasing finansowy nie daje możliwości jednorazowej leasing finansowyamortyzacji. Wymagane jest, aby rocznie amortyzować dwadzieścia procent wartości auta. Więc po pięciu latach będzie ono kompletnie zamortyzowane. Amortyzację można przeprowadzać każdego miesiąca, kwartalnie lub raz do roku. Ważne jest jednak, aby spełniać próg dwudziestu procent. Zalecana jest jednak amortyzacja każdego miesiąca. Dzięki temu, kwota roczna jest rozłożona na dwanaście niewielkich wpłat i nie obciąża konta leasingobiorcy.

Co to jest wartość początkowa

Za wartość tę należy uznawać sumę wartości pojazdu i kosztów związanych z środkiem trwałym od zakupu do dnia wydania go klientowi do użytku. W koszty te wlicza się koszty transportu pojazdu do określonego miejsca, jego załadunku i wyładunku. Biorąc na auto leasing finansowy należy się liczyć także z tym, że ubezpieczenie pojazdu będzie takim kosztem. Dodatkowo do kosztów zalicza się montaż, instalację i testowanie systemów komputerowych w samochodzie, a także opłat prawnych, bez których nie można prowadzić auta.