Koszty przy leasingowaniu samochodu

Co zaliczamy do kosztów podstawowych

Rozpocznijmy z tego, że przy wybieraniu ofert finansowania najważniejszym, na co powinniśmy zwrócić wzrok będzie czas finansowania oraz warunki spłaty leasingowanego środka trwałego. Oczywiście równie istotne będzie zapoznanie się z leasingową umową, oraz ponadto, szczególnie przy braniu umowy na leasing samochodów OWUL-em, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, gdzie będą umieszczone wszelkie unormowania połączone z najróżniejszymi zdarzeniami, jakie potrafią nam się przytrafić w trakcie okresu leasingowania. Pamiętajmy, że wybierając dłuższy okres leasingowania będziemy mieli mniejsze raty jednak ostatecznie przyczyni się do wzrostu całkowitej kwoty leasingowej. Tak samo jak dzieje się to w przypadku brania kredytu. Musimy także rozumieć, że hucznie reklamowane leasingi zero procent w praktyce nie istnieją, a rata początkowa wcale nie będzie w kwocie zero procent oraz np. dziesięć. To w tłumaczeniu na wyższą cenę samochodu może świadczyć już dość spory wydatek dla leasingobiorcy. Trzeba również pamiętać, aby korzystać z ofert uznanych na rynku firm leasingowych jak np. Millennium Leasing.

Jak przykładowo wygląda finansowanie

Do umowy leasingu weźmy za przykład samochód w kwocie 85 320 zł. Na start płacimy 30 procent opłaty inicjalnej. W takim wypadku raty leasingowe w przypadku różnych ofert z różnych firm leasingowych mogą bardzo znacząco się różnić – od 661 złotych aż do 1870 zł miesięcznie. Pamiętajmy też, że dodatkowym kosztem będzie tutaj ubezpieczenie samochodu. Możemy w tym fakcie spodziewać się korzystnych warunków, gdyż firmy leasingowe posiadają umowy partnerskie z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ubezpieczenie możemy zapłacić w całości oraz również doliczać je do raty leasingowej każdego miesiąca. W ratalnym przypadku wyjdzie trochę drożej lecz zawsze jesteśmy mniej obciążeni, gdyż koszt miesięczny będzie niski. Jeżeli zdecydujemy się na umowę leasingową na tenże samochód bez wpłaty inicjalnej to składki będą od 1400 złotych do aż 2600 zł. Dlaczego naprawdę pojawia się taki rozstrzał rat? Dlatego, że możemy zastosować zarówno leasing operacyjny wysokiej raty i niskiej raty. Wysokie stawki będą świetne jeżeli chcemy po rozwiązaniu umowy leasingowej zostać właścicielami leasingowanego dotychczas samochodu. W omawianym przypadku w trakcie umowy leasingowej pokrywa się maksymalnie najwyższą wartość a wykup wynosi np. 1 procent ceny inicjalnej. W leasingu niskiej raty nie interesuje nas późniejszy wykup samochodu i wybieramy opcję z najniższą możliwą ratą leasingową, którą płacimy przez okres 2-3 lat.

Podstawy leasingu

Co charakteryzuje leasing

Zacząć trzeba od tego, że aby wziąć leasing należy podpisać umowę, która zawierana jest pomiędzy leasingodawcą, czyli firmą leasingową oraz leasingobiorcą – klientem, który prowadzi własną firmę (chociaż od niedawna także osoby, które nie prowadza własnej działalności gospodarczej mogą starać się o leasing, nazywa się go leasingiem konsumenckim jednak nie jest on zbyt popularny w kraju). Umowa zawierana jest na czas określony, na określoną kwotę. Warto pamiętać o tym, że niezbędne będzie dostarczenie określonych i wymaganych przez leasingodawcę dokumentów w celu uzyskania leasingu. Dodatkowo, jeśli firma nie zarabia na siebie to nie ma szans na nawiązanie współpracy leasingowej.

Co to za umowa?

Umowa leasingu zawierana jest pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. W umowie tej finansujący nabywa rzecz od osoby zbywającej i przekazuje ją leasingobiorcy na określony czas. Korzystający w ramach umowy zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej zasad oraz do uiszczania rat leasingowych każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy. W umowie zawarte są także Ogólne Warunki Umowy Leasingu w której opisane jest postępowanie każdej ze stron w losowych przypadkach, a także wypisane jest co wolno, a czego nie wolno klientowi robić.

Sporządzenie umowy

Umowa leasingowa sporządzana jest na wcześniej ustalonych, przez obie strony, warunkach. Umowę przygotowuje leasingodawca. Do umowy należy dołączyć również umowę pomiędzy leasingodawcą a osobą zbywającą, a także dokumenty gwarancyjne, które potwierdzają jakość produktu i będą pozwalały na jego zwrot do naprawy w wypadku uszkodzenia. W umowie zawarte są także kwoty spłat ratalnych oraz terminy, w jakich ma się to odbywać.

Obowiązki finansującego i korzystającego

Umowa leasingowa zobowiązuje korzystającego do miesięcznych opłat ratalnych oraz do leasinguiszczenia opłaty wstępnej. Finansujący zobowiązany jest na zapewnienie środka trwałego ustalonego w umowie. Umowa leasingowa musi zawierać odpis umowy zawartej między leasingodawcą a osobą zbywającą, oraz dokumentację gwarancyjną. Klient w ramach umowy na leasing zobowiązany jest do przestrzegania zakazów i użytkowania środka trwałego zgodnie z jego przeznaczeniem.